Procedura testowa

 1. Wprowadzić sterylny wacik do nozdrza pacjenta, docierając do powierzchni tylnej części nosogardła.
 2. Pobrać wymaz z powierzchni tylnej części nosogardła.
 3. Wyciągnąć sterylny wacik z jamy nosowej.A) Dodać 400ul buforu do ekstrakcji (około 12 kropli) do probówki z odczynnikiem
  B) Dodać wymaz z nosogardła do probówki z buforem do ekstrakcji
  C) Obróć energicznie i przekręć wacik co najmniej 10 razy z boku próbówki .
  D) Ścisnąć boki próbówki w celu uzyskania jak największej ilości płynu. Zutylizować wacik w sposób
  odpowiedni.
  E) Nałożyć nasadkę na próbówkę z odczynnikiem i przytrzymać próbówkę pionowo, dodać 5 kropli
  (około 120 µl) odczynnika bez pęcherzyków powietrza do materiału testowego.
procedura testowa wymaz antygenowy
procedura testowa wymaz antygenowy
procedura testowa wymaz antygenowy
procedura testowa wymaz antygenowy

Wynik testu

Pozytywny (+)

Pojawia się wyraźne różowe pasmo kontrolne (C) i wykrywalne pasmo testowe (T), wskazujące na dodatni wynik zakażenia koronawirusem.

Negatywny (-)

Różowe pasmo pojawia się tylko w rejonie kontrolnym (C), co wskazuje na negatywny wynik dla zakażenia koronawirusem.