Procedura testowa

Wszystkie produkty do badania doprowadzić do temperatury pokojowej (20-30 ⁰C)

Dla surowicy/osocza

 1. Wyjąć urządzenie testowe z zamkniętego opakowania, umieścić je na czysteji równej powierzchni, ustawiając wgłębienie na próbkę „S” do góry.
 2. Dodać 10µl surowicy lub osocza pionowo do wgłębienia na próbkę „S”.
 3. Dolać dwie (2) krople (80–100 µl) buforu do wgłębienia na próbkę „S”.
 4. Obserwować wyniki testu natychmiast w ciągu 15–20 minut, wynik będzie nieważny po upływie 20 minut.
 5. Włączyć stoper, wynik testu można odczytać po upływie 15-20 minut.

Dla krwi pełnej

 1. Wyjąć urządzenie testowe z zamkniętego opakowania, umieścić je na czystej i równej powierzchni, ustawiając wgłębienie na próbkę „S” do góry.
 2. Dodać 20µl (1 kropla) pełnej krwi pionowo do wgłębienia na próbkę „S”.
 3. Dolać dwie (2) krople (80–100 µl) buforu do wgłębienia na próbkę „S”.
 4. Obserwować wyniki testu natychmiast w ciągu 15–20 minut, wynik będzie nieważny po upływie 20 minut.
 5. Włączyć stoper, wynik testu można odczytać po upływie 15-20 minut.

Wynik testu

Pozytywny (+)

 1. Pojawiają się 3 czerwone paski, jeden w obszarze kontrolnym (C) i dwa na liniach testowych (1, 2). Wyniki wskazują, że próbka zawiera oba rodzaje przeciwciał anty-2019-nCoV (IgM oraz IgG).
 2. Pojawiają się 2 czerwone paski, jeden w obszarze kontrolnym (C) i jeden na linii testowej (2). Wynik wskazuje, że próbka zawiera przeciwciała IgM anty-2019-nCoV.
 3. Pojawiają się 2 czerwone paski, jeden w obszarze kontrolnym (C) i jeden na linii testowej (1). Wynik wskazuje, że próbka zawiera przeciwciała IgG anty-2019-nCoV.

Negatywny (-)

Pojawia się jeden czerwony pasek w obszarze kontrolnym (C); brak pasków na liniach testowych. Wynik wskazuje, że próbka nie zawiera żadnych przeciwciał anty-2019-nCoV (IgM ani IgG).

Wyjaśnienie odnośnie interpretacji wyniku

Podczas infekcji następuje najpierw pierwsza odpowiedź immunologiczna ze strony organizmu w postaci wytwarzania antygenów IgM. Dlatego też w przypadku nagłej infekcji widać jedynie czerwoną linię w obszarze IgM. Dopiero po około 14 dniach następuje wytwarzanie antygenów IgG o długiej żywotności. Jeśli test przeprowadzi się w tym czasie, jako wynik uzyska się dwie czerwone linie. Jeśli infekcja już minęła, możliwe do wykrycia są jedynie antygeny IgG o długiej żywotności.

Prosimy zauważyć, że za pomocą tego testu nie można wykryć infekcji wirusem SARS-CoV-2 w bardzo wczesnym stadium, ponieważ związany z infekcją wzrost ilości antygenów IgM następuje dopiero w czasie 3 do 7 dni.