Procedura testowa

  1. Wypluj wystarczającą ilość śliny do pojemnika. Za pomocą pipety przenieś 4 krople śliny do próbówki ekstrakcyjnej.
  2. Wlej cały bufor do ekstrakcji do probówki ekstrakcyjnej.
  3.  Zamknij próbówkę ekstrakcyjną w której obecnie znajduje się ślina i płyn buforowy, delikatnie potrząsając nią w pionie przez
    około 5 sekund, aby dobrze wymieszać ślinę z buforem ekstrakcyjnym.
  4. Wyjmij urządzenie testowe z zapieczętowanej torebki foliowej i użyj jak najszybciej. Przenieś 3 krople próbki pionowo do
    studzienki urządzenia testowego, uruchom stoper.

Odczytaj wynik po 10-20 minutach. Nie interpretuj wyniku po 20 minutach.

Wynik testu

Pozytywny (+)

Pojawiają się dwie czerwone linie. Jedna czerwona linia pojawia się w obszarze kontrolnym (C) i jedna czerwona linia w obszarze testowym (T). Odcień koloru może się różnić, ale należy go uznać za pozytywny, chociaż linia jest tylko słabo widoczna.

Negatywny (-)

Tylko jedna czerwona linia pojawia się w obszarze kontrolnym (C) i nie ma linii w obszarze testowym (T). Wynik negatywny wskazuje, że w próbce nie ma nowych cząstek koronawirusa lub liczba cząstek wirusa jest poniżej wykrywalnego zakresu.