Profesjonalny antygenowy test ze śliny AG wykrywający koronawirusa SARS-CoV-2 (2 szt.) REALY TECH CO., LTD.

76,00  17,00  (z VAT)

WAŻNE! Według NFZ badanie Antygenowe równoznaczne z testem PCR

TERMIN WAŻNOŚCI DO 11.2023 r.

Produkt zawiera 2 komplety:

1x Kaseta testowa
1x Kubek na ślinę
1x Bufor ekstrakcyjny
1x Pipeta
1x Próbówka ekstrakcyjna z zatyczką
1x Ulotka

TEST NA ANTYGENY SARS-CoV-2 (TEST WYMAZOWY)

 • Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu COVID-19
 • Materiał do badania: próbka śliny
 • Wynik pozytywny wskazuje na zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • Czułość testu wynosi = 93.94%
 • Specyficzność testu wynosi = 100%.
 • Całkowita zgodność: 99,46%

Opakowania zewnętrzne testów są zaprezentowane w galerii. Opakowania testów są wysyłane losowo, zależnie od aktualnego stanu magazynowego. Zawartość opakowań testów nie różni się, niezależnie od opakowania zewnętrznego.

 

Zamówienia złożone do godziny 13:00 są wysyłane w tym samym dniu roboczym. 
Zamówienia złożone po godzinie 13:00 wysłane są następnego dnia roboczego.

TERMIN WAŻNOŚCI DO 11.2023 r.

Sprzedano już: 1306 szt.

Kod produktu: TEST-201-2-2

Test Antygenowy na Covid 19 z medyczną konsultacją On-line.

Jak to działa?

Kupując ten produkt  w naszym sklepie, otrzymujesz możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej ze specjalistą. Nasi specjaliści są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

testy antygenowe - konsultacja

Główne komponenty:

 • Kaseta testowa
 • Bufor ekstrakcyjny
 • Kubek na ślinę

Przeznaczenie

Zestaw służy do jakościowego wykrywania nowych antygenów koronawirusa w ślinie ludzkiej przy użyciu szybkiej metody immunochromatograficznej. Identyfikacja opiera się na przeciwciałach monoklonalnych, które są specyficzne dla nowego antygenu koronawirusa. Dostarcza lekarzom informacji na temat przepisywania odpowiednich leków.

Zalecenie do Badania test Antygenowy

– bądź na czczo lub 3 godziny po ostatnim posiłku

– zachowaj również dwugodzinny odstęp od przyjmowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych takich jak np. krople, maści czy aerozole

– przed realizacją wymazu nie przepłukuj ani nie wydmuchuj nosa

– nie myj zębów

– nie stosuj płynów do płukania jamy ustnej

– nie stosuj żadnych tabletek do ssania

Zasada badania

Test ten wykorzystuje chemiczną ekstrakcję antygenów wirusowych, a następnie technologie testu immunologicznego w fazie stałej w celu wykrycia ekstrahowanego antygenu. Przeciwciała monoklonalne COVID-19 specjalnie przeciwko antygenowi COVID-19 są sprzężone ze złotem koloidalnym, osadzonym na koniugatowej podkładce i unieruchomione w strefie testowej membrany nitrocelulozowej.

Po umieszczeniu urządzenia testowego w próbce śliny, wysuszone koniugaty w reagencie rozpuszczają się i migrują wraz z próbką. Jeśli w próbce obecny jest nowy koronawirus, kompleks utworzony między koniugatem antykoronawirusa a wirusem będzie wychwytywał specyficzny nowy monoklonalny koronawirus obecny w regionie T.

Przykładowe wymagania

• Świeżo pobrane materiały do badań powinny być przetworzone jak najszybciej, ale nie później niż godzinę po ich pobraniu, należy przestrzegać prawidłowej metody pobierania i przygotowania materiału do testu.
• Odczynnik, materiały do testów i urządzenia muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej (15-30⁰C) do badania.
• Urządzenie testowe w zapieczętowanym opakowaniu może być przechowywane w temperaturze 2-30⁰C aż do upływu terminu ważności. Nie należy zamrażać urządzenia testowego.
• Urządzenie testowe powinno być trzymane z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i ciepła.

Ograniczenia

Nowe urządzenie do szybkiego testowania antygenu (śliny) na koronawirusa (SARS-Cov-2) jest testem przesiewowym ostrej fazy do jakościowego wykrywania najnowszego koronawirusa. Pobrana próbka może zawierać stężenie antygenu poniżej progu czułości odczynnika, tak aby negatywny wynik testu nie wykluczał zakażenia jonów nowym koronawirusem.

Nowy koronawirus (SARS-Cov-2) Szybki tester antygenu (śliny) wykrywa żywy i nieżywotny nowy antygen koronawirusa. Wykonanie testu zależy od ilości antygenu w próbce i może nie korelować z przeprowadzeniem hodowli komórkowej na tej samej próbce. Pozytywny wynik testu nie wyklucza możliwości obecności innych patogenów, dlatego w celu postawienia właściwej diagnozy konieczne jest porównanie wyników z wszystkimi innymi dostępnymi informacjami klinicznymi i laboratoryjnymi.
Negatywny wynik testu może wystąpić, jeśli poziom wyekstrahowanego antygenu w próbce jest poniżej czułości testu lub jeśli uzyskano próbkę o niskiej jakości.

Nie określono skuteczności testu do monitorowania terapii przeciwwirusowej w kierunku nowego koronawirusa.
Pozytywne wyniki testu nie wykluczają infekcji innymi patogenami.
Negatywne wyniki testu nie mają na celu wykrycia innych zakażeń koronawirusem niż SARS-Cov-2. Dzieci mają tendencję do rozprzestrzeniania wirusa dłużej niż dorośli, co może skutkować różnicami we wrażliwości między dorosłymi i dziećmi.

Na stężenie wirusa w ślinie znaczący wpływ mają takie czynniki, jak pożywienie, dieta, palenie, odświeżacze oddechu itp. Dlatego przed pobraniem próbek należy dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji.

Uwagi

 1. Tylko do użytku diagnostycznego IN VITRO specjalistycznego i laboratoryjnego.
 2. Test to wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Test nie jest przeznaczony do użytku domowego.
 3. Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie.
 4. Odczynniki należy wykorzystać jak najszybciej po otwarciu. Tego odczynnika nie można użyć ponownie.
 5. Urządzenie testowe powinno pozostać w szczelnie zamkniętych opakowaniach do momentu użycia. Jeśli wystąpi problem z uszczelnieniem, nie należy przeprowadzać testu. Nie używać po upływie daty ważności.
 6. Wszystkie próbki i odczynniki powinny być uważane za potencjalnie niebezpieczne i należy z nimi postępować po użyciu w taki sam sposób jak z czynnikiem zakaźnym.
 7. Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. W przypadku omyłkowego nabycia wyrobu medycznego przez podmiot nieuprawniony, nabywca zobowiązany jest zwrócić test w stanie nienaruszonym, za zwrotem ceny nabycia.

Producent

HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.
4th Floor, #12 Building,
Eastern Medicine Town,
Xiasha Economic &Technology Development,
310018 Hangzhou, Zhejiang, P. R. China
www.realytech.com

Przedstawiciel europejski

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstrasse 1, 47877
Muenster Germany
Willich, Germany

Dystrybutor

OneDayClinic S. Jasek Sp. J.
ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce, Polska
www.onedayclinic.pl