Profesjonalny wymazowy test antygenowy AG wykrywający koronawirusa Omikron! SARS-CoV-2 (3 szt.) DEEPBLUE

183,00  69,00  (z VAT)

WAŻNE! Według NFZ badanie Antygenowe równoznaczne z testem PCR

TEN TEST WYKRYWA NAJNOWSZĄ ODMIANĘ KORONAWIRUSA – OMIKRON!

Produkt zawiera:

 • 3x Sterylna wymazówka
 • 3x Probówka do ekstrakcji antygenu
 • 3x Odczynnik do ekstrakcji
 • 3x Płytka testowa w pojedynczym, aluminiowym opakowaniu
 • 3x Instrukcja użytkowania

TEST NA ANTYGENY SARS-CoV-2 (TEST WYMAZOWY)

 • Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu COVID-19
 • Materiał do badania: wymaz z jamy nosowo-gardłowej
 • Wynik pozytywny wskazuje na zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • Czułość testu wynosi = 96.4%,
 • Specyficzność testu wynosi = 99.8%.

Zamówienia złożone do godziny 13:00 są wysyłane w tym samym dniu roboczym. 
Zamówienia złożone po godzinie 13:00 wysłane są następnego dnia roboczego.

Sprzedano już: 1276 szt.

Kod produktu: TEST-201-4-1-12-1

Test Antygenowy Wymazowy  na Covid 19 z medyczną konsultacją On-line.

Jak to działa?

Kupując ten produkt  w naszym sklepie, otrzymujesz możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej ze specjalistą. Nasi specjaliści są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

testy antygenowe - konsultacja

Główne komponenty:

 • Kaseta testowa
 • Bufor ekstrakcyjny
 • Wacik do pobrania materiału

Przeznaczenie

Szybki test kasetkowy, przeznaczony do jakościowej detekcji antygenu wirusa SARS-CoV-2 metodą immunochromatograficzną
w wymazie pobranym z nosogardzieli lub jamy ustno-gardłowej. Niniejszy test wykrywa antygen Ag koronawirusa SARS-CoV-2 (białko
N) w pobranej próbce materiału biologicznego (w wymazie).

Zalecenie do Badania test Antygenowy

 • bądź na czczo lub 3 godziny po ostatnim posiłku
 • zachowaj również dwugodzinny odstęp od przyjmowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych takich jak np. krople, maści czy aerozole
 • przed realizacją wymazu nie przepłukuj ani nie wydmuchuj nosa
 • nie myj zębów
 • nie stosuj płynów do płukania jamy ustnej
 • nie stosuj żadnych tabletek do ssania

Zasada badania

Test ten wykorzystuje chemiczną ekstrakcję antygenów wirusowych, a następnie technologie testu immunologicznego w fazie stałej w celu wykrycia ekstrahowanego antygenu. Przeciwciała monoklonalne COVID-19 specjalnie przeciwko antygenowi COVID-19 są sprzężone ze złotem koloidalnym, osadzonym na koniugatowej podkładce i unieruchomione w strefie testowej membrany nitrocelulozowej.

Po dodaniu próbki, koniugat złoto-przeciwciało jest nawadniany i antygen COVID-19, jeśli występuje w próbce, będzie oddziaływał z przeciwciałami koniugowanymi ze złotem. Kompleks antygen-przeciwciało-złoto będzie migrować w kierunku okienka testowego, aż do Strefy Testu, gdzie zostaną wychwycone przez unieruchomione przeciwciała, tworząc widoczna różową linie (Pasmo Testu) wskazującą na wynik pozytywny.

Przykładowe wymagania

• Świeżo pobrane materiały do badań powinny być przetworzone jak najszybciej, ale nie później niż godzinę po ich pobraniu, należy przestrzegać prawidłowej metody pobierania i przygotowania materiału do testu.
• Odczynnik, materiały do testów i urządzenia muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej (15-30⁰C) do badania.
• Urządzenie testowe w zapieczętowanym opakowaniu może być przechowywane w temperaturze 2-30⁰C aż do upływu terminu ważności. Nie należy zamrażać urządzenia testowego.
• Urządzenie testowe powinno być trzymane z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i ciepła.

Informacje

 1. Testy przeznaczone zarówno do testowania osób objawowych
  jak i bezobjawowych
 2. Brak wpływu pojawiających się mutacji wirusa SARS-CoV-2 na wynik
  testów
 3. Test poprawnie wykrywa poniższe warianty wirusa SARS-CoV-2:
  wariant brytyjski (Alfa), brazylijski (Gamma), południowoafrykański
  (Beta), wariant indyjski (Delta)
 4. Testy pozytywnie przeszły walidację wykonaną przez laboratorium
  wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia jako zatwierdzone
  do diagnostyki wirusa
 5. Podlegają refundacji NFZ jako spełniające wymagania określone
  w rozporządzeniu Prezesa NFZ nr 42/2021/DSOZ z dnia 05.03.2021 r.
  w sprawie zasad sprawowania oraz rozliczania świadczeń opieki
  zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
 6. Testy są ujęte w wykazie opublikowanym w dniu 17.02.2021 r.
  przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE i zawierającym wykaz
  wzajemnie uznawanych w UE testów antygenowych
 7. Działanie testu potwierdzone niezależnymi badaniami naukowymi.

Uwagi

 1. Tylko do użytku diagnostycznego IN VITRO specjalistycznego i laboratoryjnego.
 2. Test to wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Test nie jest przeznaczony do użytku domowego.
 3. Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie.
 4. Odczynniki należy wykorzystać jak najszybciej po otwarciu. Tego odczynnika nie można użyć ponownie.
 5. Urządzenie testowe powinno pozostać w szczelnie zamkniętych opakowaniach do momentu użycia. Jeśli wystąpi problem z uszczelnieniem, nie należy przeprowadzać testu. Nie używać po upływie daty ważności.
 6. Wszystkie próbki i odczynniki powinny być uważane za potencjalnie niebezpieczne i należy z nimi postępować po użyciu w taki sam sposób jak z czynnikiem zakaźnym.
 7. Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. W przypadku omyłkowego nabycia wyrobu medycznego przez podmiot nieuprawniony, nabywca zobowiązany jest zwrócić test w stanie nienaruszonym, za zwrotem ceny nabycia.

Producent

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.
4th Floor,D-1# Zone,
Pearl Industrial Park, 106 Innovation Avenue,
High-Tech Development Zone,
230088 Hefei, Anhui, China.

Przedstawiciel europejski

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstrasse 1, 47877
Muenster Germany
Willich, Germany

Dystrybutor

OneDayClinic S. Jasek Sp. J.
ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce, Polska
www.onedayclinic.pl